Menstruatieverstoringen

In onze maatschappij is het voor veel vrouwen heel normaal dat ze klachten ervaren in hun menstruatiecyclus. Buikpijn, hoofdpijn, rugpijn, gespannen borsten, kort lontje, voelen van de eisprong, bloedverlies met stolsels en ga zo maar verder.

De menstruatiecyclus is echter een normale lichaamsfunctie die vloeiend en regelmatig behoort te verlopen, zonder klachten dus! Te vergelijken met eb en vloed, het ene hormoon neemt toe terwijl het andere afneemt en vice versa.

Met acupunctuur kun je op een natuurlijk manier verbetering geven bij klachten voor, tijdens of na de menstruatie. Aan de hand van de klachten die er zijn kan er bekeken worden waar het mis gaat in de energiestroom. Is er sprake van blokkades, een teveel of een tekort? Met acupunctuur kun je heel mooi meebewegen in het eb en vloed, of het yin en yang, van de hormonen om zo klachten rondom de menstruatie te verminderen. Vanuit een Chinees perspectief wordt er anders naar het lichaam gekeken, vaak zie je dat als dit duidelijk wordt er meer inzicht komt in het ontstaan van de klacht. Als er inzicht is kan er zelf ook iets gedaan worden om een klacht te verminderen. Bijvoorbeeld (kleine) aanpassingen in leefstijl.

Tweede heropening op 3 maart 2021!

Heropening Acupunctuur Gemert en COVID-19.

Gisteren werd bekend dat contactberoepen weer aan het werk mogen, wat een fijn nieuws!

Via deze weg wil ik je graag informeren onder welke voorwaarden er nu behandeld kan worden zodat het zo veilig mogelijk is voor jou en mijzelf.

Ik maak alleen afspraken met cliënten waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.

Aan de hand van de huidige richtlijn van het RIVM kan er onderscheid gemaakt worden tussen verschillende groepen patiënten:

 • Groep 1: Personen zonder COVID-19 klachten en die niet aan de kenmerken voldoen;
 • Groep 2: Personen zonder symptomen passend bij COVID-19, maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19;
 • Groep 3: Personen met symptomen passend bij COVID-19, of gezinsleden met symptomen passend bij COVID-19, of personen met een verhoogde kans op infectie;
 • Groep 4: Personen met bewezen COVID-19, of gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen in thuisisolatie, of personen < 2 weken genezen van COVID-19.

 

Telefonisch contact

Voordat je naar de praktijk mag komen zal ik je eerst even bellen om te controleren of je of iemand in jouw omgeving COVID-19 heeft of heeft gehad. Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk open blijven en kunnen de behandelingen blijven plaatsvinden. Samen gezond samen sterk!

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vraag ik van je?

   • Kom niet te vroeg, dus kom het liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen;
   • Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt;
   • Houd 1.5 meter afstand van elkaar;
   • Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en stoelen aan te raken met je handen;
   • Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Er hangt een dispenser in de hal.
   • Indien mogelijk het toilet niet gebruiken.
   • Koffie en thee is voor cliënten tijdelijk niet beschikbaar.
   • Je eigen spullen zoveel mogelijk in jas of tas houden.
   • Graag zelf een handdoek meenemen voor op de behandelbank. Als je graag onder een dekentje ligt deze ook graag zelf
    meenemen
   • Onze wachtkamer is een openbare ruimte en daar dien je een mondkapje te dragen.

  Onze voorzorg maatregelen:

  Wat verwacht je van mij?

  • Dat ik geen ziekteverschijnselen heb;
  • Dat ik geen hand geef bij binnenkomst en ik draag een mondkapje.
  • Dat ik na iedere cliënt alle oppervlakken en ruimtes reinig en desinfecteer.

   Algemene voorwaarden

  Je kunt ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien:

  • Je verkouden bent of andere klachten ervaart die op besmetting kunnen duiden;
  • Als er Coronabesmetting is geconstateerd bij jou of jouw familie;

   

  Ondanks alle genomen voorzorgmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

  Ik kijk er naar uit om je weer te mogen behandelen!

  Met vriendelijke groeten,

  Martine Feith

  06-18555313

Een interessant artikel; De wetenschappelijke basis van acupunctuur.

Acupunctuur wordt geschaald onder de alternatieve geneeswijzen wat vaak weer wordt gelinkt aan ‘kwakzalverij’. Ik trof laatst een interessant artikel waarin wordt gepleit om acupunctuur als complementaire geneeswijze te zien. In dit artikel is te lezen op welke verschillende wetenschappelijke manieren deze stelling wordt onderbouwd.

Samenvatting uit het artikel:

Acupunctuur is een oude geneeswijze die al vele jaren in het westen wordt gebruikt en hier ook uitvoerig is onderzocht. Dit artikel presenteert actueel inzicht in de acupunctuur. Het behandelt de geschiedenis van de acupunctuur, onderzoek naar acupunctuur, klantentevredenheid en kosteneffectiviteit en de biologische basis van de acupunctuur. De bijgevoegde literatuurlijst laat zien dat er gedegen onderzoek is gedaan dat bewijs biedt voor het bestaan van het meridiaan systeem en de effectiviteit van acupunctuur als behandeling voor gezondheid.

Via onderstaande link is het gehele artikel te lezen.

http://www.tigweb.nl/TIG20_4_02_Keppel_Hesselink.pdf

 

Yin en Yang

Iedereen heeft wel eens van yin en yang gehoord maar wat houdt het eigenlijk precies in?

Het concept van yin en yang is het belangrijkste binnen de Chinese geneeskunde. Het concept op zich is simpel maar gaat ontzettend diep. Het is ook totaal anders dan ons Westers denken. Westerse logica is gebaseerd op de oppositie van tegenstellingen. Het gaat over a of b, zwart of wit.

Het Chinees denken rond yin en yang vertegenwoordigen wel elkaars tegengestelde, maar tegelijkertijd elkaars aanvullende kwaliteit. Als je kijkt naar het symbool van yin en yang zie je dat yin een kern van yang  in zich heeft en zo heeft ook yang een yin kern in zich. Yin en yang zijn dus twee stadia van een cyclische beweging die constant van het een in het ander overgaan.  Dit zie je bijvoorbeeld elke dag weer terug; de dag maakt de weg vrij voor de nacht en de nacht weer voor de dag.

De hemel waar de zon is, is yang en de aarde is yin. De Chinezen gebruikten de sterren, maan en de zon die aan de hemel staan om de tijd te bepalen. Dit heeft tot gevolg dat tijd yang is, het is dynamisch. De aarde waar percelen zijn en ingedeeld wordt is ruimte. Dit is yin en is niet dynamisch.

Enkele correspondenties:

Yang:                                                                                             Yin:

Licht                                                                                               Donker

Zon                                                                                                 Maan

Helderheid                                                                                  Schaduw

Activiteit                                                                                      Rust

Hemel                                                                                            Aarde

Rond                                                                                               Vlak

Tijd                                                                                                  Ruimte

Vanuit dit standpunt loopt elk fenomeen in het universum cyclisch door twee tegengestelde stadia. De afwisseling van yin en yang is de bewegende kracht van de verandering en ontwikkeling. Dag wordt nacht, zomer wordt winter.

Ieder fenomeen heeft in zichzelf beide aspecten in verschillende graden en manifestaties. De dag bijvoorbeeld behoort tot yang. Op de middag bereikt yang zijn top en vanaf dit moment begint yin zich meer te manifesteren, het wordt langzaam donker. Om middernacht bereikt yin zijn top.

Vanuit een andere invalshoek kunnen yin en yang ook beschouwd worden als twee etappes in een proces van transformatie en verandering van alle dingen in het universum. Bijvoorbeeld; het water in meren en zeeën wordt overdag opgewarmd en verdampt. Het wordt dus getransformeerd in damp. In de avond wordt het kouder, dan condenseert de damp weer in water. Damp is dus yang t.o.v. water. Water heeft een vastere vorm dan damp.

We kunnen dus stellen dat het materiele yin symboliseert en het immateriële het yang.

Zo zijn energie en materie twee stadia van een continu proces met een oneindig aantal mogelijkheden en veranderingen.

Samengevat kunnen we stellen dat:

 1. Hoewel tegengestelde stadia, yin en yang vormen een eenheid en zijn complementair.
 2. Yang heeft het zaad van yin en andersom, gesymboliseerd door de witte en zwarte spot.
 3. Niets is totaal yin of totaal yang.
 4. Yang verandert in yin en yin verandert in yang.

Binnen de Chinese geneeskunde zijn yin en yang de fundamenten. De fysiologie, pathologie, diagnose en behandeling kunnen allemaal gereduceerd worden tot de basisbegrippen yin en  yang.

 

Chinees nieuwjaar; het jaar van de hond

Via mijn site wil ik graag informatie delen over de Chinese geneeskunde en de scholingen die ik doe. Vandaag een mooi moment om de aftrap te geven, het is vandaag namelijk Chinees nieuwjaar! Start van het jaar 4715 en het jaar van de hond.

Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen.
Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 februari gebeuren.

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen en leeuwendansen.
Volgens legenden was Nian (“Nyehn”) een mensetend prooidier die ongemerkt huizen kon binnendringen. Al gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard lawaai en de kleur rood. Zij verdreven hem met explosies, vuurwerk, en veelvuldig gebruik van de kleur rood in het huis. Deze gebruiken leidden tot de eerste nieuwjaarsvieringen.

Dit de uitgelezen tijd om schulden af te betalen, nieuwe kleren te kopen en het huis schoon te maken. Er wordt een feestmaal gegeten met familie en de goden worden geëerd. Ook geven de mensen elkaar cadeaus, verpakt in rood papier.

Het jaar van de hond: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946

De Chinese astrologie is gebaseerd op de Chinese dierenriem; achtergrond en gebruik zijn vergelijkbaar met de westerse dierenriem, maar de Chinese dierenriem werkt met jaarlijkse in plaats van maandelijkse tekens. Met de viering van het Chinees nieuwjaar verandert het teken: iedereen heeft het teken dat is toegewezen aan zijn geboortejaar volgens de Chinese berekening.

Wie onder te teken van de hond zijn geboren, zijn eerlijk, vriendschappelijk en betrouwbaar. Ze zijn beschermend, grootmoedig in hun liefde en zijn zeer rechtvaardig. Zij zijn ook intuïtief, kunnen goed oordelen of mensen een goed karakter hebben en kunnen bijna onmiddellijk inschatten, hoe iemand is. Zij kunnen diplomatiek zijn, maar zij kunnen ook ontzettend scherp reageren. Zoals de hond zelf, zijn zij graag thuis, en hebben hun familie lief boven alles. Aan de andere kant kunnen honden overdreven reageren en hebben een hoge dunk van zichzelf. Niets is goed genoeg voor ze. Hun eeuwige zoektocht naar de juiste manier eindigt af en toe in een eetbui of de teleurstelling. De honden vinden het moeilijk om compromissen te sluiten en kunnen weigeren om iemand gelijk te geven.

Het karakteriseren van een persoon wordt bepaald door hun dier-teken en het geboortejaar. Het gevolg is, dat er vijf verschillende Honden-typen zijn:

Type Hond Geboortejaar Karaktertrekken
Bos Hond 1934, 1994 Oprecht, betrouwbaar, attent, begripvol en geduldig
Vuur Hond 1946, 2006 Intelligent, hardwerkend, eerlijk en oprecht
Aarde Hond 1958, 2018 Communicatief, serieus en voelt zich verantwoordelijk in het werk
Gouden Hond 1910, 1970 Conservatief, begeerlijk, voorzichtig en altijd bereid om anderen te helpen
Water Hond 1922, 1982 Dapper en zichzelf in het centrum zetten, zelfs schijnbaar egoïstisch;
Is vertrouwd in het omgaan met financiële problemen

Mensen, geboren in het Jaar van de Hond, zullen het goed doen als een zakenman, activist, opvoeder, maatschappelijk werker, raadsman, dokter, politieagent, wetenschapper, interieurontwerper, priester, non, liefdadigheid werknemer, verpleegkundige, rechter of advocaat. Honden worden vaak gezien als waardevolle werknemers, werken goed als lid van een team, en zijn ook in staat om een toegankelijke leider te worden.

jaar van de hond

Bronnen: malaysiasite.nl, wikipedia, beleven.org

 

Welkom

Welkom bij Acupunctuur-Gemert.nl. Op mijn compleet vernieuwde site vindt u informatie over acupunctuur, over mij, over mijn werkwijze, mijn tarieven en extra informatie die interessant voor u is. Daarnaast wil ik door middel van een klein ‘blog’ op de hoogte houden van mijn ontwikkeling en mogelijkheden die ik u kan bieden.